KRĘGIELNIA

Od dnia 05.12.2023r. KRĘGIELNIA JEST NIECZYNNA na czas prac remontowych. O wznowieniu działania będziemy informować na bieżąco.

 

Jednym z wielu atutów naszego ośrodka jest 2 torowa kręgielnia. Zapraszamy do rezerwacji. Istnieje możliwość rezerwacji kręgielni na urodziny, kinderbale lub integracje.

Rezerwacja toru: 60 zł/h

Grupy zorganizowane – oferta indywidualna.

kregle mleczarz

Regulamin

Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.

 1. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 2. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
 4. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania.
 5. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
 6. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 7. Przed wejściem na rozbieg jedzenie, napoje pozostawiamy na stoliku.
 8. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu).
 9. Prosimy nie pozostawiać bez opieki cennych przedmiotów (portfel, klucz, telefon itp.) Nie odpowiadamy za szkody lub zaginięcia.
 10. Osoby niestosujące się do regulaminu mogą zostać wyproszone z obiektu.
 11. Za wszelkie zniszczenia i szkody dokonane w komorze odpowiadają sprawcy. W przypadku zniszczeń dokonywanych przez dzieci koszty pokrywają opiekunowie.

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

 • Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • Przebywania zwierząt,
 • Wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

ZAPYTAJ O WOLNE TERMINY

W sezonie lepiej planować wcześniej! Skontaktuj się z nami i jeszcze dziś poznasz dostępne terminy.